shetan ka taqqabur aur shetan ne hazrat aadam aleh e salam ko sajda kyun nahi kya

January 24, 2022
wws